• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890

Нови членове се приемат на заседание на общото събрание на Дружеството. Заявления могат да се подават, както онлайн, така и на място преди събранието. За асоциираните членове са необходими и препоръки от двама пълноправни членове.

Заявление за приемане на нов редовен член на ССКЕБ
Заявление

Заявление за приемане на нов асоцииран член на ССКЕБ
Заявление