• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890

Членският внос е в размер на 40 лв.

Може да бъде заплатен по банков път на сметката на Дружеството или лично на касиера на Дружеството.

Банкова сметка на сдружението

Сметка в лева

Райфайзенбанк

Титуляр:  Съсловно сдружение по кардиология и електрофизиология в България
Клиентски номер:  A12508
IBAN: BG23RZBB9155 1000447958
BIC: RZBBBGSF