• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890
Img

доц. д-р Атанас Пенев Пенев, дм

Специалист Кардиология

Доцент Пенев е  началник на Първа клиника по кардиология с ИКО УМБАЛ „Св.Марина”, Медицински Университет – гр. Варна

Адрес: гр. Варна, бул. “Хр. Смирненски” № 1, ет. 4 (УМБАЛ “Света Марина” ЕАД, Трета Клиника по интензивна кардиология)

Телефон:  052 302887; 052 302881; 052 978309