• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890
Img

д-р Милен Константинов Предовски

Специалист Кардиология

Адрес: МБАЛ Национална Кардиологична Болница, София

Телефон: