• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890

Новини и събития

Списък с новини, статии, събития

Актуализирани правила на регистър BG-EPHY

Актуализирани правила на регистър BG-EPHY, променени и утвърдени от УС на ССКЕБ на 30.11.2022 г.

Read More

Покана за Общо отчетно-изборно събрание на ССКЕБ

Покана за Общо отчетно-изборно събрание на ССКЕБ

Read More

Покана за Общо събрание на ССКЕБ

Уважаеми Колеги, Приложено моля намерете покана за свикване на редовно Общо събрание на ССКЕБ, което ще се проведе на...

Read More

Възстановяване на работата на регистрите BgPace и BgEphy

Уважаеми Колеги, Бихме искали да ви уведомим, че от събота (29.01.2022) въвеждането на процедури в регистрите BgEphy и BgPace...

Read More

Временно спиране на работа на регистри BGPace и BGЕphy

Уважаеми Колеги, Бих искал да Ви уведомя, че от понеделник (17.01.2022) възникна технически проблем с регистрите по електрофизиология и...

Read More

Членство в EHRA за 2023 година

ССКЕБ осигурява на своите членове членство в EHRA за 2023 година.   Условията, на които трябва да отговарят кандидатите са:...

Read More