• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890

ПРЕДСЕДАТЕЛ

д-р Васил Бориславов Ттрайков

Членове на УС

проф. д-р Чавдар Николов Шалганов

д-р Ивайло Благовест Кожухаров

д-р Борислав Боянов Борисов

д-р Надя Велкова Панчева

Секретар

д-р Милко Кръстев Стоянов

Касиер

д-р Милен Константинов Предовски

Председател на контролен съвет

д-р Красимир Росенов Джинсов

Контролен съвет

д-р Душко Димитров Шереметов

д-р Димитър Трифонов Марков

Банковата сметка на сдружението може да изтеглите тук и тук.