• California, TX 70240
  • Info@gmail.com
  • +123 456 7890
Img

проф. Чавдар Николов Шалганов

Специалист Кардиология

Проф. Шалганов е ръководител диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения в Клиниката по кардиология на МБАЛ НКБ с над 20-годишен опит в инвазивната електрофизиология и катетърната аблация на сърдечни аритмии.

Адрес: МБАЛ Национална кардиологична болница, гр. София 1309, ул. Коньовица 65

Телефон: (02) 9211 211, 0882 529 267, 0884 883 535