Обучителен модул на EHRA по кардиостимулация

Събитието ще се проведе он-лайн в периода от 19:00 часа на 29 Октомври до 15:00 часа на 31 Октомври...

Прочетете още

Онлайн мастърклас „Ролята на CRT в лечението на сърдечната недостатъчност“

06 август 2020 от 16:00 - 18:00 Дружеството на Кардиолозите в България организира дистанционен (on-line) мастърклас

Прочетете още

Онлайн курс по клинична електрокардиография – Експертно ниво

Дружеството на Кардиолозите в България организира дистанционен (on-line) обучителен курс по ЕКГ на 30.06 от 16:00 до 19:00 -...

Прочетете още

Онлайн мастърклас по клинична електрокардиография

09 Юни 2020 Уважаеми колеги, През месец юни, Дружеството на Кардиолозите в България организира дистанционен (on-line) обучителен курс по ЕКГ –...

Прочетете още

Катетърна аблация на предсърдна тахикардия с екстракардиален достъп

Чавдар Шалганов, Милко Стоянов Представен е случай на пациентка с неавтоматична фокална предсърдна тахикардия с парахисова локализация на фокуса и предходна неуспешна...

Прочетете още

Становище от ССКЕБ

Становище от ССКЕБ относно промяната в реимбурсните цени на имплантируеми електронни устройства и консумативи за триизмерен мепинг в електрофизиологията....

Прочетете още

LV pacing as an alternative option to conventional RV pacing in a patient with tricuspid valve replacement

Svetoslav Iovev MD, PhDNezabravka Chilingirova MD Tricuspid regurgitation (TR) is a relatively common anomaly. In patients with tricuspid valve...

Прочетете още

Catheter Ablation of Idiopathic Ventricular Arrhythmias Originating from the Para-Hisian area – QRS Morphology Change and Late Effect of the Ablation: Case Series

Krasimir R. Dzhinsov, Milko K. Stoyanov, Tchavdar N. Shalganov Introduction: Radiofrequency catheter ablation of idiopathic ventricular arrhythmias originating in the para-Hisian region could be challenging...

Прочетете още

Покана за Общо отчетно-изборно събрание

Уважаеми Колеги, Управителният съвет на ССКЕБ свиква редовно Общо Отчетно Изборно събрание на Сдружението, което ще се проведе на...

Прочетете още