Отговор на омбудсмана на Р България относно предложение на ССКЕБ за пълно реимбурсиране на кардиовертер-дефибрилатори

Отговор на омбудсмана на Р България относно предложение на ССКЕБ за пълно реимбурсиране на кардиовертер-дефибрилатори Отговор

Прочетете още